Kako je dobra priprema isto toliko važna koliko i sam proces obrade, zaposleni u Auto servisu „Radosavljević“ strogo poštuju propise proizvođača i u tom segmentu. Samo uz poštovanje svih propisanih mera, moguće je ostvariti najviši stepen kvaliteta obrade motora, što predstavlja imperativ u našem poslovanju. Na taj način u Mašinskoj obradi "Radosavljević" u prilici smo da garantujemo da mere, tolerancije i kvalitet obrađenih površina odgovaraju tehničkim propisima proizvođača za dati stepen popravke.

 

Mašinska obrada motora u radionici centra "Radosavljević" obuhvata sledeće:

  • kompletna obrada glave motora
  • kompletna obrada bloka
  • kompletna obrada radilice
  • bušenje cilindara i honovanje
  • ugradnja cilindarskih košuljica i ravnanje
  • trnovanje kućišta bregaste osovine
  • trnovanje bloka
  • obrada male i velike pesnice na klipnjači
  • strugaske obrade
© Copyright 2024 Auto servis Radosavljević | Powered by Lucky Web Solutions